Thiết lập Windows Explorer Windows 7 Mở Thư Mục Bất Kì

Thiết lập Windows Explorer Windows 7 Mở Thư Mục Bất Kì

 • 1
  Để thay đổi đường dẫn cho Windows Explorer, lúc này có hai trường hợp:
  - Nếu bạn đang không mở một cửa sổ Explorer nào: bạn ấn giữ phím Shift sau đó click chuột phải vào biểu tượng Explorer và chọn Properties.
  Thiết lập để Windows Explorer của Windows 7 mở thư mục theo ý mình 2
  - Nếu bạn đang mở cửa sổ Explorer: sau khi click chuột phải vào biểu tượng Explorer, một danh sách các thư mục đang mở sẽ hiện ra. Lúc này bạn click chuột phải tiếp vào biểu tượng Windows Explorer và chọn Properties.
  Thiết lập để Windows Explorer của Windows 7 mở thư mục theo ý mình 3
 • 2
  Sau khi cửa sổ Windows Explorer Properties mở ra, bạn trỏ chuột đến thẻ Shortcut, thực hiện thay đổi ở trường Target để mở thư mục mà mình muốn.
  Lúc này, ở trường "Target", bạn xóa đường dẫn cũ và nhập vào đường dẫn đến thư mục mà bạn muốn Windows Explorer hiển thị theo mặc định. Trong trường hợp của mình, người viết thiết lập để mở thư mục "Ca nhạc" trên ổ D (nhập vào D:CA NHAC).
  Thiết lập để Windows Explorer của Windows 7 mở thư mục theo ý mình 4
 • 3

  Một "địa điểm" mà người dùng thường xuyên dùng tới nhất là thư mục Documment. Nếu muốn thiết lập thư mục này, bạn nhập dòng sau vào trường Target:

  %SystemRoot%explorer.exe /n,::{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}

  Kể từ giờ trở đi, khi bạn mở Windows Explorer từ Taskbar, bạn sẽ được dẫn tới thư mục My Documents trên máy thay vì Libraries như trước.
  Nếu bạn truy cập Windows Explorer từ Start Menu, bạn mở Start Menu, sau đó theo đường dẫn All Programs Accessories và click chuột phải vào biểu tượng Windows Explorer, chọn Properties và thực hiện thay đổi ở trường Target như trên.
  Thiết lập để Windows Explorer của Windows 7 mở thư mục theo ý mình 6


 • 4
  Nếu bạn muốn Windows Explorer mở giúp bạn My Computer (hiển thị thông tin dung lượng các ổ đĩa cứng trên máy), bạn dùng dòng sau để nhập vào trường Target:

  %SystemRoot%explorer.exe /E,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

  Bạn có thể thiết lập để Windows Explorer mở cho mình nhiều thư mục khác nữa, một ví dụ vui như "Thùng rác" (Recycle Bin). Đây là dòng lệnh bạn cần:

  %SystemRoot%explorer.exe /E,::{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

 

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Bài viết khác

Like Tiện Ích Máy Tính
Truy Cập
 • Hôm nay: 6005
 • Tổng lượt truy cập: 1,169,828
Liên Hệ
 • HOTLINE 0962023245
 • Yahoo Tư Vấn